Keulen Bonn Airport


In-page navigatie:

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de paginaUitgebreid servicegebied van de website

Toegang tot de veiligheidszone

Beveiligingsconcept

 

In reactie op de terreuraanslagen van 11 september 2001 in New York besloten het Europees Parlement en de Raad tot de uitvaardiging van gemeenschappelijke voorschriften voor de beveiliging in de burgerluchtvaart. Deze vormden rechtstreeks toepasselijk recht, dat door de deelnemers aan het luchtverkeer zo snel mogelijk diende te worden omgezet. Per 1 januari 2006 werden de meest kwetsbare sectoren van de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones uitgebreid met alle platform-, vracht- en hangarsectoren. Deze liggen dus "achter" de Centrale Controlepost / Poort A (behalve het Cologne Bonn Cargo Center).

Dit houdt in, dat iedere persoon en alle meegenomen voorwerpen moeten worden onderworpen aan een beveiligingsonderzoek, voordat eventueel toestemming wordt verleend tot het betreden van de meest kwetsbare sectoren van de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones. Voertuigen inclusief de lading worden eveneens geïnspecteerd conform een door de EU vastgesteld procedé.

Voor de terminals betekent dit, dat men enkel van de publieke sector naar de wachtruimte of naar de platforms kan komen, na het ondergaan van een beveiligingsonderzoek bij een controlepost.

Iedereen die de vracht- en hangarsectoren wil inrijden wordt bij de Centrale Controlepost Poort A onderworpen aan een beveiligingsonderzoek; hier bevindt zich ook de Centrale Afdeling voor Pasuitgifte / Registratie.

Voor leveranciers van goederen (zog. luchthavenleveranties) staat met ingang van 30 april 2012 bovendien de Centrale Afdeling voor de Afgifte van Goederen in de Kriegerstraße ter beschikking.

Om het aandeel van het particuliere verkeer in de meest kwetsbare sectoren van de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones sterk te reduceren, bevindt zich daarbuiten een parkeerplaats waar zowel medewerkers als bezoekers hun auto kunnen parkeren. Bezoekers ontvangen in de Centrale Afdeling voor Pasuitgifte / Registratie een dagpas, resp. een jaarpas. Voordat een bezoeker / medewerker de meest kwetsbare sectoren van de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones betreedt, wordt deze conform §8 van de Duitse Luchtveiligheidswet (LuftSiG) bij de controlepost voor personen bij P5 (aan de westzijde van de parkeerplaats) onderworpen aan een beveiligingsonderzoek. Vanaf dit punt worden werknemers en bezoekers verder vervoerd met shuttlebussen, waarbij bezoekers continu onder begeleiding van een bezitter van een luchthavenpas dienen te zijn.

Bedrijfspas*

Personen die uitsluitend werkzaam zijn in de publieke, landside sector (bijv. winkels) en die toegang wensen tot opslagruimtes in de door de luchthaven om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones.

Ter verkrijging hiervan zijn een betrouwbaarheidstest conform § 7 van de Duitse Luchtbeveiligingswet (LuftSiG) en een luchtbeveiligingstraining conform de Duitse Luchtbeveiligingstrainingswet (LuftSiSchulV) niet vereist.

De aanvraag (in het origineel) en de uitgifte geschiedt bij de Afdeling Pasuitgifte/Registratie. Enkel volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 

Bedrijfspas*

Personen die uitsluitend werkzaam zijn in de publieke, landside sector (bijv. winkels) en die toegang wensen tot opslagruimtes in de door de luchthaven om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones.

Ter verkrijging hiervan zijn een betrouwbaarheidstest conform § 7 van de Duitse Luchtbeveiligingswet (LuftSiG) en een luchtbeveiligingstraining conform de Duitse Luchtbeveiligingstrainingswet (LuftSiSchulV) niet vereist.

De aanvraag (in het origineel) en de uitgifte geschiedt bij de Afdeling Pasuitgifte/Registratie. Enkel volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Dagpas *

Personen die incidenteel in de meest kwetsbare sectoren van de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones opdrachten uitvoeren, resp. zich hier incidenteel bevinden. Deze personen dienen continu te worden begeleid door een persoon met een vaste pas. De toegang is beperkt tot max. 12 dagen per kalenderjaar.

De aanvraag en de uitgifte geschiedt bij de Afdeling Pasuitgifte/Registratie. Het aanvraagformulier kan onderaan deze pagina worden gedownload. Het moet door de aanvrager worden ingevuld, door de desbetreffende afdeling of op de luchthaven gevestigde firma worden ondertekend en voorzien van een stempel, en naar de Registratieafdeling worden gestuurd. Enkel volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

* Tegen betaling conform de actuele tabel voor speciale diensten van Flughafen Köln/Bonn GmbH

Jaarvignetten *

Voor de permanente toegang met een voertuig tot de meest kwetsbare sectoren van de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones, steeds geldig voor het lopende kalenderjaar.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vignetten voor de terreinen waar de vliegtuigbewegingen plaatsvinden (groen/geel) en de overige, om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones, Heinrich-Steinmann-Str./Tanklagerstr.

De aanvraag en de uitgifte ervan geschiedt bij de Afdeling Pasuitgifte/Registratie en is enkel mogelijk in combinatie met een geldige jaarpas. Enkel volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Dagvignetten (voertuigtoegangspas) *

Voor de tijdelijke toegang met een voertuig tot de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones. Enkel mogelijk in combinatie met een dagpas en indien een continue begeleiding is gegarandeerd.

De aanvraag en de uitgifte ervan geschiedt bij de Afdeling Pasuitgifte/Registratie.

* Tegen betaling conform de actuele tabel voor speciale diensten van Flughafen Köln/Bonn GmbH

Openingstijden

ma.-vr.:
zat.:
zo.:

Online application for day passes at the following link:

Day pass

06:00 - 01:00 uur
07:00 - 14:30 uur
17:00 - 23:00 uur

Flughafen Köln/Bonn GmbH

Flughafensicherheit / Ausweisstelle, Heinrich-Steinmann-Str. 12, 51147 Köln

Flughafen Köln/Bonn GmbH

Flughafensicherheit / Ausweisstelle, Postfach 98 01 20, 51129 Köln

Application for vehicle ID security restricted area

Download (PDF 192 kB)

Application for Vehicle Permission Security Area

Download (PDF 213 kB)

Application form for day identity card

Download (PDF 167 kB)

Leaflet "Security training"

Download (PDF 59 kB)

Application for reliability screening and permanent card

Download (PDF 503 kB)

Report of loss / change of personal details

Download (PDF 166 kB)

Arrival Central control point / Gate A

Download (PDF 489 kB)

Servicegebied van de website

Skyline

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de pagina