Keulen Bonn Airport


In-page navigatie:

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de paginaUitgebreid servicegebied van de website

Gezondheid & sociaal beleid

Met een gevarieerd gezondheids- en fitnessaanbod stimuleert Flughafen Köln Bonn GmbH niet alleen het individuele welzijn van zijn medewerkers, maar versterkt deze ook de motivatie en de productiviteit in de onderneming.

De arbeidsvoorwaarden en de sociale omgeving zijn van doorslaggevende invloed op de gezondheid. Het is daarom in het belang van de werkgever om de gezondheid van de werknemers te stimuleren en het plezier in het werk te verbeteren. In de bedrijfssportvereniging vinden onze medewerksters en medewerkers diverse mogelijkheden om zich fit te houden.

Hier worden o.a. sporten als badminton, golf, voetbal, spinning, jogging en nog veel meer aangeboden.

Arbeidsomstandigheden

 

Safety First!

Klassieke thema's op het gebied van de arbeidsomstandigheden zijn onder andere de voorkoming van ongelukken, analyses van het werken achter een beeldscherm, risico-evaluaties, lijsten met gevaarlijke stoffen, stralingsbescherming, voorlichting over gevaarlijke stoffen. Wij gaan nog een stap verder: de afhandeling van vliegtuigen vereist nog steeds zware fysieke arbeid. Op dit terrein zoekt Flughafen Köln Bonn GmbH naar alternatieve oplossingen. 

Hiertoe werd de werkgroep "innovatieve technische apparaten" in het leven geroepen. Zo worden voor het overladen van de bagage al vacuüm hefbomen en rollende transportbanden, de zogenaamde powerstows, ingezet ter vermindering van de fysieke belasting.


Hulp in geval van nood

Wij zijn ons ervan bewust dat ziektes en blessures nooit geheel te voorkomen zijn ondanks een zo groot mogelijke inspanning hiertoe. Medische hulp voor de betrokken personen is vanzelfsprekend, maar ook in geval van blijvende problemen worden onze medewerksters en medewerkers langdurig begeleid.

Zachte geneeskunde

Op Keulen Bonn Airport is een natuurgeneeskundige praktijk ingericht om de medewerkers bij acute symptomen hulp te kunnen bieden door middel van massages, acupunctuur etc.

Voorkomen is beter dan genezen

[] Aber selbstverständlich ist die Vorsorge das A und O der medizinischen Betreuung, wir beraten unsere Mitarbeiter zu Gesundheitsfragen und bieten Kurse an wie Rückenschulung, Hebetrageschulung etc. Damit gesundheitliche Beeinträchtigungen erst gar nicht entstehen.

Hulp in woord en daad

In de preventieve gezondheidszorg neemt het belang van thema's als verslaving, burn-out of mobbing toe. Als gevolg hiervan verandert ook het werk van de sociale adviesdienst op de luchthaven, die steunt op de pijlers preventie en actieve hulp.

 Flughafen Köln Bonn GmbH helpt medewerkers zowel bij privé- als bij werkgerelateerde problemen. In vertrouwelijke gesprekken werkt men gezamenlijk aan oplossingen en worden noodzakelijke maatregelen voor de hulpverlening gecoördineerd en begeleid.

Naast de advisering in individuele gevallen worden er ook bijeenkomsten georganiseerd over diverse thema's ter preventie. Zo worden leidinggevenden bijvoorbeeld getraind in het onderkennen van het risico van verslavingen op de werkplek.

Jörg Rieken

Manager SAG

Randolf Wendik

Deputy Manager SAG

Servicegebied van de website

Skyline

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de pagina