Keulen Bonn Airport


In-page navigatie:

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de paginaUitgebreid servicegebied van de website

Privacy Policy

Privacyverklaring en informatie van betrokkenen conform artt. 13, 14 DSGVO (de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Voor Flughafen Köln/Bonn GmbH, (hierna te noemen: FKB), is de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijk punt van aandacht. Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens daarom uitsluitend in het kader van de juridische bepalingen inzake privacybescherming. Op deze pagina informeren wij u conform art. 13 van de Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens is Flughafen Köln/Bonn GmbH, Heinrich-Steinmann-Str. 12, 51147 Keulen, vertegenwoordigd door haar directeur Johan Vanneste (CEO). U kunt contact opnemen .

Bij uw bezoek van deze website en gebruik van de functionaliteiten ervan verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt:

 • Session Cookies: Bij elk bezoek aan onze website maken wij gebruik van session cookies, die bewaard blijven totdat u alle browservensters heeft gesloten. Wij hebben deze session cookies nodig om uw aanvraag op onze website te kunnen verwerken en om u naar de diverse subpagina's te kunnen leiden. Wij hebben hierin een gerechtvaardigd belang, omdat wij anders onze website niet op deze wijze zouden kunnen aanbieden (art. 6 lid 1 sub f EU-DSGVO). Mocht u geen gebruik willen maken van cookies kunt u in de browserinstellingen het gebruik van cookies blokkeren. U kunt onze website dan nog steeds bezoeken, maar u kunt deze niet meer op dezelfde wijze gebruiken.

 • Logfiles van de webserver: Daarnaast geeft uw browser bij elk webbezoek toegangsgegevens door, de zog. server-logfiles, die wij verwerken om de systeemveiligheid te garanderen en om een gebruiksstatistiek op te stellen. Hiermee worden met name het tijdstip van de aanvraag van uw bezoek, de pagina van waaruit u ons bezoekt (Referrer.URL), de bezochte subpagina's, uw IP-adres, het datavolume en de door u gebruikte browser aan ons doorgegeven. Deze gegevens zijn nodig om de systeemveiligheid te garanderen, bijv. om in geval van een aanval door een hacker de aanvaller te kunnen identificeren en blokkeren. Dit valt onder ons overwegend, gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f EU-DSGVO).

 • Social Media: via onze website kunt u klikken op diverse social media tools en plugins en zowel onze informatie daar bekijken als met andere gebruikers ervaringen uitwisselen over ons aanbod. U herkent deze mogelijkheid aan de desbetreffende icons.

  Alle plugins zijn gedeactiveerd, d.w.z. uw gegevens worden niet doorgegeven aan de desbetreffende aanbieders zolang u niet op de links klikt. Zodra u op een link klikt worden uw gegevens doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder, met name ook de pagina waar u vandaan komt. Dit gebeurt ook, indien u geen eigen account heeft bij de desbetreffende aanbieder of hier niet bent ingelogd.

  Wij hebben er geen invloed op, welke persoonsgegevens deze derden verzamelen en hoe zij hiermee omgaan. Wij zijn hiervan evenmin op de hoogte. Houdt er a.u.b. rekening mee, dat sommige van deze aanbieders buiten de EU gevestigd zijn en dat uw gegevens daarom vermoedelijk worden doorgegeven aan derde landen, die niet noodzakelijkerwijze een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen. Meer informatie over het omgaan met uw gegevens kunt u verkrijgen bij de desbetreffende derden.

  Informatie van derden:

  Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland,
  Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy, https://www.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies,
  Informatie over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/help/568137493302217,
  Gebruiksvoorwaarden: https://de-de.facebook.com/legal/terms/update

  Twitter, Twitter International Company, Attn: Privacy Policy Inquiry
  One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND.
  Privacyverklaring: https://twitter.com/de/privacy

  Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
  Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

  YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA,
  Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de,
  Informatie over gegevensbescherming: https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies/#community-guidelines,
  Gebruiksvoorwaarden: https://www.youtube.com/t/terms und https://www.youtube.com/t/terms_paidservice

  Via de links naar social media bieden wij u de mogelijkheid om ook op andere kanalen nog attractievere aanbiedingen van ons te krijgen en om direct met deze aanbiedingen en de gebruikers ervan te communiceren. Wij kunnen onze website zo voor u attractiever en interessanter maken. Het opnemen van links naar social media vormt daarom een overwegend gerechtvaardigd belang van onze onderneming (art. 6 Iid 1 sub f EU-DSGVO). U kunt door actief klikken zelf bepalen, of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden.

  De moedermaatschappijen van de social media aanbieders zijn overwegend gevestigd in de USA. Voor zover persoonsgegevens hierheen worden doorgegeven, is sprake van een adequaat niveau van gegevensbescherming via het EU-US-Privacy Shield, waartoe alle bovengenoemde aanbieders zich hebben verplicht, voor zover deze gevestigd zijn in de USA (Facebook, Twitter, WhatsApp, Google (Google heeft wat de gegevensbescherming betreft de verantwoordelijkheid voor YouTube op zich genomen) – U kunt de lijst hier opvragen: https://www.privacyshield.gov/list).

 • Contactformulieren/e-mails: U heeft op diverse plaatsen op de website de mogelijkheid om contact op te nemen met FKB over allerlei onderwerpen. Het betreft hier vooral concrete aanvragen of bezwaren. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam en contactgegevens) en uw bericht uitsluitend om uw zaak zo goed mogelijk te kunnen verwerken. Dat vormt ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO). Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor het verwerken van uw zaak.

 • Travis/vliegroutes live: Op onze website kunt u de vliegroutes van startende en landende vliegtuigen live volgen.  In deze toepassing kunt u ook uw bezwaren aan ons kenbaar maken. De voor dit doel door u verstrekte persoonlijke gegevens (naam, postadres, e-mailadres, evt. telefoonnummer, inhoud van het bezwaar) worden uitsluitend verwerkt voor de behandeling van het bezwaar en om mogelijkerwijs contact met u op te nemen. Dat vormt ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO). Als onderdeel van uw bezwaar inzake geluidhinder heeft u ook de mogelijkheid om uw standplaats op een kaart te markeren. De aanbieder van deze elektronische kaart is Google; Google is gevestigd in de USA. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht, maar geeft geen andere persoonsgegevens (zoals bijv. gegevens van de klacht) aan Google door. Wij maken gebruik van Google Maps om de vlieg- en geluidsgegevens op een grafisch aantrekkelijke manier weer te geven. Dat vormt ons gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 sub f DSGVO. Informatie inzake gegevensbescherming: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.  Privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 • Boeken van rondleidingen voor groepen: U kunt op onze website rondleidingen voor groepen boeken. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam, contactgegevens, data) uitsluitend ter nakoming van onze contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 sub b, f DSGVO). Wij geven de gegevens enkel door aan de bevoegde autoriteiten in het kader van onze wettelijke verplichtingen.

 • Aanmelding voor lidmaatschap (Airport Club): U kunt zich op onze website aanmelden voor de FKB Airport-Club. Door uw lidmaatschap wordt u of uw onderneming als zakelijk partner van FKB continu geïnformeerd, vooral elektronisch via e-mail, over nieuwe zaken op en rond de luchthaven. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam en contactgegevens) uitsluitend voor het aanbieden van de kosteloze quasicontractuele prestatie in het kader van de Airport-Club (art. 6 lid 1 sub b, f DSGVO). Wij geven de gegevens niet door aan derden.

 • Aanmeldformulier (Airport-Club): U kunt zich via een onlineformulier aanmelden voor evenementen van de Airport-Club van FKB. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam en contactgegevens) uitsluitend voor de aanmelding, die wij u aanbieden als kosteloze quasicontractuele prestatie (art. 6 lid 1 sub b, f DSGVO). Wij geven de gegevens niet door aan derden.

 • Aanvragen van veiligheidsbadges: U kunt veiligheidsbadges online aanvragen. Wij verwerken de door u in dit kader verstrekte persoonsgegevens (o.a. naam, adres, contactgegevens, naam bedrijf) uitsluitend voor het verwerken van uw aanvraag (art. 6 lid 1 sub b, f DSGVO).

 • Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zog. tracking cookies, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de toevoeging "_anonymizeIp()". Uw IP-adres wordt dan direct na het doorgeven ingekort en zo geanonimiseerd. Meer concreet: uw IP-adres wordt door Google ingekort voordat dit wordt doorgegeven binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven en vervolgens ingekorte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de activiteiten op de website op te stellen, en om aan het gebruik van het internet gekoppelde diensten jegens de exploitant van de website te leveren.

  We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker.

  Informatie over de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
  Privacyverklaring: www.google.de/intl/de/policies/privacy,
  Overzicht privacybescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
  Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html

  U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door te klikken op de volgende link. Er wordt dan een opt-out cookie geplaatst, dat het verzamelen van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website verhindert.

Wij hebben op deze website aanbiedingen van derden (ondernemingen) opgenomen. Dit betreft:

 • Het boeken van hotels door Hotel DE GmbH, Hugo-Junkers-Str. 15-17, D-90411 Nürnberg
 • Het boeken van vluchten door ypsilon.net AG, Vilbeler Landstraße 203, 60388 Frankfurt
 • Het boeken van charters en privévliegtuigen door PRO SKY AG, Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln

Wij maken u erop attent, dat FKB geen invloed heeft op de inhoud van deze aanbiedingen, en evenmin toegang heeft tot de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij verzoeken u daarom om zich bij vragen over privacybescherming direct te richten tot de desbetreffende aanbieder.

Voor de exploitatie van de website werken wij samen met een externe dienstverlener, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en hebben gecontracteerd conform het recht inzake gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden doorgaans zo lang opgeslagen als dit wettelijk is voorgeschreven, of noodzakelijk is ter nakoming van een overeenkomst of ter honorering van uw aanvraag, of in geval van toestemming, zo lang tot u uw toestemming heeft ingetrokken. Gegevens worden enkel gedurende een langere tijd opgeslagen, indien dit in ons gerechtvaardigd belang is en uw belangen hierbij niet overwegend zijn.

Bij het gebruik van persoonsgegevens die betrekking hebben op u als natuurlijk persoon, bent u gerechtigd tot het instellen van diverse vorderingen jegens ons uit hoofde van de privacybescherming. U heeft conform § 34 BDSG, art. 15 EU-DSGVO recht op informatie over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens en de herkomst ervan, de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie gegevens worden doorgegeven, en het doel van de opslag.

Bovendien heeft u onder omstandigheden conform § 35 BDSG, artt. 16 - 18 EU-DSGVO recht op het corrigeren, wissen of beperken (van de verwerking) van uw persoonsgegevens. U kunt tevens conform art. 20 EU-DSGVO eisen dat gegevens worden overgedragen aan een ander verantwoordelijk orgaan. 

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verder verwerken van uw gegevens, wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6 Iid 1 sub f EU-DSGVO). Voor zover wij uw gegevens niet voor marketingdoeleinden verwerken, dient hiertoe een grond aanwezig te zijn die voortvloeit uit uw bijzondere situatie. Vanaf de ontvangst van het bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens tijdens het dan volgende onderzoek niet verder verwerken en deze na het afsluiten van het onderzoek -indien het bezwaar gegrond is bevonden- wissen. (§ 36 BDSG, art. 21 EU-DSGVO).

U kunt de aan ons verleende toestemming voor het verwerken van de gegevens te allen tijde intrekken(art. 6 Iid 1 sub a EU-DSGVO); wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet verder, tenzij dit bij wet is toegestaan.

Een bezwaar of intrekken van toestemming laat de geoorloofdheid van de gegevensverwerking in het verleden onverlet.

Wij zorgen ervoor, dat de u toekomende rechten onmiddellijk en kosteloos worden nageleefd. Neem hiertoe a.u.b. contact op met ons of met onze privacy medewerker; u vindt onze contactgegevens aan het begin van deze privacyverklaring.

Tot slot heeft u conform art. 77 EU-DSGVO het recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Privacyverklaring en informatie van betrokkenen conform artt. 13, 14 DSGVO (de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Voor Flughafen Köln/Bonn GmbH, (hierna te noemen: FKB), is de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijk punt van aandacht. Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens daarom uitsluitend in het kader van de juridische bepalingen inzake privacybescherming. Op deze pagina informeren wij u conform art. 13 van de Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens is Flughafen Köln/Bonn GmbH, Heinrich-Steinmann-Str. 12, 51147 Keulen, vertegenwoordigd door haar directeur Johan Vanneste (CEO). U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van FKB via het volgende e-mailadres: .

Bij uw bezoek van deze website en gebruik van de functionaliteiten ervan verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt:

 • Session Cookies: Bij elk bezoek aan onze website maken wij gebruik van session cookies, die bewaard blijven totdat u alle browservensters heeft gesloten. Wij hebben deze session cookies nodig om uw aanvraag op onze website te kunnen verwerken en om u naar de diverse subpagina's te kunnen leiden. Wij hebben hierin een gerechtvaardigd belang, omdat wij anders onze website niet op deze wijze zouden kunnen aanbieden (art. 6 lid 1 sub f EU-DSGVO). Mocht u geen gebruik willen maken van cookies kunt u in de browserinstellingen het gebruik van cookies blokkeren. U kunt onze website dan nog steeds bezoeken, maar u kunt deze niet meer op dezelfde wijze gebruiken.

 • Logfiles van de webserver: Daarnaast geeft uw browser bij elk webbezoek toegangsgegevens door, de zog. server-logfiles, die wij verwerken om de systeemveiligheid te garanderen en om een gebruiksstatistiek op te stellen. Hiermee worden met name het tijdstip van de aanvraag van uw bezoek, de pagina van waaruit u ons bezoekt (Referrer.URL), de bezochte subpagina's, uw IP-adres, het datavolume en de door u gebruikte browser aan ons doorgegeven. Deze gegevens zijn nodig om de systeemveiligheid te garanderen, bijv. om in geval van een aanval door een hacker de aanvaller te kunnen identificeren en blokkeren. Dit valt onder ons overwegend, gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f EU-DSGVO).

 • Social Media: via onze website kunt u klikken op diverse social media tools en plugins en zowel onze informatie daar bekijken als met andere gebruikers ervaringen uitwisselen over ons aanbod. U herkent deze mogelijkheid aan de desbetreffende icons.

  Alle plugins zijn gedeactiveerd, d.w.z. uw gegevens worden niet doorgegeven aan de desbetreffende aanbieders zolang u niet op de links klikt. Zodra u op een link klikt worden uw gegevens doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder, met name ook de pagina waar u vandaan komt. Dit gebeurt ook, indien u geen eigen account heeft bij de desbetreffende aanbieder of hier niet bent ingelogd.

  Wij hebben er geen invloed op, welke persoonsgegevens deze derden verzamelen en hoe zij hiermee omgaan. Wij zijn hiervan evenmin op de hoogte. Houdt er a.u.b. rekening mee, dat sommige van deze aanbieders buiten de EU gevestigd zijn en dat uw gegevens daarom vermoedelijk worden doorgegeven aan derde landen, die niet noodzakelijkerwijze een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen. Meer informatie over het omgaan met uw gegevens kunt u verkrijgen bij de desbetreffende derden.

  Informatie van derden:

  Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland,
  Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy, https://www.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies,
  Informatie over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/help/568137493302217,
  Gebruiksvoorwaarden: https://de-de.facebook.com/legal/terms/update

  Twitter, Twitter International Company, Attn: Privacy Policy Inquiry
  One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND.
  Privacyverklaring: https://twitter.com/de/privacy

  Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
  Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

  YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA,
  Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de,
  Informatie over gegevensbescherming: https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies/#community-guidelines,
  Gebruiksvoorwaarden: https://www.youtube.com/t/terms und https://www.youtube.com/t/terms_paidservice

  Via de links naar social media bieden wij u de mogelijkheid om ook op andere kanalen nog attractievere aanbiedingen van ons te krijgen en om direct met deze aanbiedingen en de gebruikers ervan te communiceren. Wij kunnen onze website zo voor u attractiever en interessanter maken. Het opnemen van links naar social media vormt daarom een overwegend gerechtvaardigd belang van onze onderneming (art. 6 Iid 1 sub f EU-DSGVO). U kunt door actief klikken zelf bepalen, of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden.

  De moedermaatschappijen van de social media aanbieders zijn overwegend gevestigd in de USA. Voor zover persoonsgegevens hierheen worden doorgegeven, is sprake van een adequaat niveau van gegevensbescherming via het EU-US-Privacy Shield, waartoe alle bovengenoemde aanbieders zich hebben verplicht, voor zover deze gevestigd zijn in de USA (Facebook, Twitter, WhatsApp, Google (Google heeft wat de gegevensbescherming betreft de verantwoordelijkheid voor YouTube op zich genomen) – U kunt de lijst hier opvragen: https://www.privacyshield.gov/list).

 • Contactformulieren/e-mails: U heeft op diverse plaatsen op de website de mogelijkheid om contact op te nemen met FKB over allerlei onderwerpen. Het betreft hier vooral concrete aanvragen of bezwaren. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam en contactgegevens) en uw bericht uitsluitend om uw zaak zo goed mogelijk te kunnen verwerken. Dat vormt ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO). Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor het verwerken van uw zaak.

 • Prijzenfestival: Op onze webpagina kunt u meedoen met een prijzenfestival. Wij verwerken de door u in het kader van het prijzenfestival verstrekte persoonsgegevens (naam, e-mailadres, en andere eventueel door u verstrekte informatie) uitsluitend voor de afwikkeling van dit prijzenfestival (art. 6 lid 1 sub b DSGVO).

 • Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zog. tracking cookies, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de toevoeging "_anonymizeIp()". Uw IP-adres wordt dan direct na het doorgeven ingekort en zo geanonimiseerd. Meer concreet: uw IP-adres wordt door Google ingekort voordat dit wordt doorgegeven binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven en vervolgens ingekorte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de activiteiten op de website op te stellen, en om aan het gebruik van het internet gekoppelde diensten jegens de exploitant van de website te leveren.

  We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker.

  Informatie over de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
  Privacyverklaring: www.google.de/intl/de/policies/privacy,
  Overzicht privacybescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
  Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html

  U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door te klikken op de volgende link. Er wordt dan een opt-out cookie geplaatst, dat het verzamelen van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website verhindert.

Wij hebben op deze website aanbiedingen van derden (ondernemingen) opgenomen. Dit betreft:

 • Het boeken van hotels door Hotel DE GmbH, Hugo-Junkers-Str. 15-17, D-90411 Nürnberg
 • Het boeken van vluchten door ypsilon.net AG, Vilbeler Landstraße 203, 60388 Frankfurt
 • Het boeken van charters en privévliegtuigen door PRO SKY AG, Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln

Wij maken u erop attent, dat FKB geen invloed heeft op de inhoud van deze aanbiedingen, en evenmin toegang heeft tot de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij verzoeken u daarom om zich bij vragen over privacybescherming direct te richten tot de desbetreffende aanbieder.

Voor de exploitatie van de website werken wij samen met een externe dienstverlener, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en hebben gecontracteerd conform het recht inzake gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden doorgaans zo lang opgeslagen als dit wettelijk is voorgeschreven, of noodzakelijk is ter nakoming van een overeenkomst of ter honorering van uw aanvraag, of in geval van toestemming, zo lang tot u uw toestemming heeft ingetrokken. Gegevens worden enkel gedurende een langere tijd opgeslagen, indien dit in ons gerechtvaardigd belang is en uw belangen hierbij niet overwegend zijn.

Bij het gebruik van persoonsgegevens die betrekking hebben op u als natuurlijk persoon, bent u gerechtigd tot het instellen van diverse vorderingen jegens ons uit hoofde van de privacybescherming. U heeft conform § 34 BDSG, art. 15 EU-DSGVO recht op informatie over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens en de herkomst ervan, de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie gegevens worden doorgegeven, en het doel van de opslag.

Bovendien heeft u onder omstandigheden conform § 35 BDSG, artt. 16 - 18 EU-DSGVO recht op het corrigeren, wissen of beperken (van de verwerking) van uw persoonsgegevens. U kunt tevens conform art. 20 EU-DSGVO eisen dat gegevens worden overgedragen aan een ander verantwoordelijk orgaan. 

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verder verwerken van uw gegevens, wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6 Iid 1 sub f EU-DSGVO). Voor zover wij uw gegevens niet voor marketingdoeleinden verwerken, dient hiertoe een grond aanwezig te zijn die voortvloeit uit uw bijzondere situatie. Vanaf de ontvangst van het bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens tijdens het dan volgende onderzoek niet verder verwerken en deze na het afsluiten van het onderzoek -indien het bezwaar gegrond is bevonden- wissen. (§ 36 BDSG, art. 21 EU-DSGVO).

U kunt de aan ons verleende toestemming voor het verwerken van de gegevens te allen tijde intrekken(art. 6 Iid 1 sub a EU-DSGVO); wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet verder, tenzij dit bij wet is toegestaan.

Een bezwaar of intrekken van toestemming laat de geoorloofdheid van de gegevensverwerking in het verleden onverlet.

Wij zorgen ervoor, dat de u toekomende rechten onmiddellijk en kosteloos worden nageleefd. Neem hiertoe a.u.b. contact op met ons of met onze privacy medewerker; u vindt onze contactgegevens aan het begin van deze privacyverklaring.

Tot slot heeft u conform art. 77 EU-DSGVO het recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Privacyverklaring en informatie van betrokkenen conform artt. 13, 14 DSGVO (de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Voor Flughafen Köln/Bonn GmbH, (hierna te noemen: FKB), is de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijk punt van aandacht. Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens daarom uitsluitend in het kader van de juridische bepalingen inzake privacybescherming. Op deze pagina informeren wij u conform art. 13 van de Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens is Flughafen Köln/Bonn GmbH, Heinrich-Steinmann-Str. 12, 51147 Keulen, vertegenwoordigd door haar directeur Johan Vanneste (CEO). U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van FKB via het volgende e-mailadres: .

Bij uw bezoek van deze website en gebruik van de functionaliteiten ervan verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt:

 • Session Cookies: Bij elk bezoek aan onze website maken wij gebruik van session cookies, die bewaard blijven totdat u alle browservensters heeft gesloten. Wij hebben deze session cookies nodig om uw aanvraag op onze website te kunnen verwerken en om u naar de diverse subpagina's te kunnen leiden. Wij hebben hierin een gerechtvaardigd belang, omdat wij anders onze website niet op deze wijze zouden kunnen aanbieden (art. 6 lid 1 sub f EU-DSGVO). Mocht u geen gebruik willen maken van cookies kunt u in de browserinstellingen het gebruik van cookies blokkeren. U kunt onze website dan nog steeds bezoeken, maar u kunt deze niet meer op dezelfde wijze gebruiken.

 • Logfiles van de webserver: Daarnaast geeft uw browser bij elk webbezoek toegangsgegevens door, de zog. server-logfiles, die wij verwerken om de systeemveiligheid te garanderen en om een gebruiksstatistiek op te stellen. Hiermee worden met name het tijdstip van de aanvraag van uw bezoek, de pagina van waaruit u ons bezoekt (Referrer.URL), de bezochte subpagina's, uw IP-adres, het datavolume en de door u gebruikte browser aan ons doorgegeven. Deze gegevens zijn nodig om de systeemveiligheid te garanderen, bijv. om in geval van een aanval door een hacker de aanvaller te kunnen identificeren en blokkeren. Dit valt onder ons overwegend, gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f EU-DSGVO).

 • Social Media: via onze website kunt u klikken op diverse social media tools en plugins en zowel onze informatie daar bekijken als met andere gebruikers ervaringen uitwisselen over ons aanbod. U herkent deze mogelijkheid aan de desbetreffende icons.

  Alle plugins zijn gedeactiveerd, d.w.z. uw gegevens worden niet doorgegeven aan de desbetreffende aanbieders zolang u niet op de links klikt. Zodra u op een link klikt worden uw gegevens doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder, met name ook de pagina waar u vandaan komt. Dit gebeurt ook, indien u geen eigen account heeft bij de desbetreffende aanbieder of hier niet bent ingelogd.

  Wij hebben er geen invloed op, welke persoonsgegevens deze derden verzamelen en hoe zij hiermee omgaan. Wij zijn hiervan evenmin op de hoogte. Houdt er a.u.b. rekening mee, dat sommige van deze aanbieders buiten de EU gevestigd zijn en dat uw gegevens daarom vermoedelijk worden doorgegeven aan derde landen, die niet noodzakelijkerwijze een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen. Meer informatie over het omgaan met uw gegevens kunt u verkrijgen bij de desbetreffende derden.

  Informatie van derden:

  Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland,
  Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy, https://www.facebook.com/privacy/explanation, https://de-de.facebook.com/policies/cookies,
  Informatie over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/help/568137493302217,
  Gebruiksvoorwaarden: https://de-de.facebook.com/legal/terms/update

  Twitter, Twitter International Company, Attn: Privacy Policy Inquiry
  One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND.
  Privacyverklaring: https://twitter.com/de/privacy

  Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
  Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

  YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA,
  Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de,
  Informatie over gegevensbescherming: https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies/#community-guidelines,
  Gebruiksvoorwaarden: https://www.youtube.com/t/terms und https://www.youtube.com/t/terms_paidservice

  Via de links naar social media bieden wij u de mogelijkheid om ook op andere kanalen nog attractievere aanbiedingen van ons te krijgen en om direct met deze aanbiedingen en de gebruikers ervan te communiceren. Wij kunnen onze website zo voor u attractiever en interessanter maken. Het opnemen van links naar social media vormt daarom een overwegend gerechtvaardigd belang van onze onderneming (art. 6 Iid 1 sub f EU-DSGVO). U kunt door actief klikken zelf bepalen, of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden.

  De moedermaatschappijen van de social media aanbieders zijn overwegend gevestigd in de USA. Voor zover persoonsgegevens hierheen worden doorgegeven, is sprake van een adequaat niveau van gegevensbescherming via het EU-US-Privacy Shield, waartoe alle bovengenoemde aanbieders zich hebben verplicht, voor zover deze gevestigd zijn in de USA (Facebook, Twitter, WhatsApp, Google (Google heeft wat de gegevensbescherming betreft de verantwoordelijkheid voor YouTube op zich genomen) – U kunt de lijst hier opvragen: https://www.privacyshield.gov/list).

 • Contactformulieren/e-mails: U heeft op diverse plaatsen op de website de mogelijkheid om contact op te nemen met FKB over allerlei onderwerpen. Het betreft hier vooral concrete aanvragen of bezwaren. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam en contactgegevens) en uw bericht uitsluitend om uw zaak zo goed mogelijk te kunnen verwerken. Dat vormt ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO). Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is voor het verwerken van uw zaak.

 • Aanmeldformulier (Airport-Club): U kunt zich via een onlineformulier aanmelden voor evenementen van de Airport-Club van FKB. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam en contactgegevens) uitsluitend voor de aanmelding, die wij u aanbieden als kosteloze quasicontractuele prestatie (art. 6 lid 1 sub b, f DSGVO). Wij geven de gegevens niet door aan derden. 
      
 • Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zog. tracking cookies, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de toevoeging "_anonymizeIp()". Uw IP-adres wordt dan direct na het doorgeven ingekort en zo geanonimiseerd. Meer concreet: uw IP-adres wordt door Google ingekort voordat dit wordt doorgegeven binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven en vervolgens ingekorte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de activiteiten op de website op te stellen, en om aan het gebruik van het internet gekoppelde diensten jegens de exploitant van de website te leveren.

  We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker.

  Informatie over de derde: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
  Privacyverklaring: www.google.de/intl/de/policies/privacy,
  Overzicht privacybescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
  Gebruiksvoorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html

  U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door te klikken op de volgende link. Er wordt dan een opt-out cookie geplaatst, dat het verzamelen van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website verhindert.

Wij hebben op deze website aanbiedingen van derden (ondernemingen) opgenomen. Dit betreft:

 • Het boeken van hotels door Hotel DE GmbH, Hugo-Junkers-Str. 15-17, D-90411 Nürnberg
 • Het boeken van vluchten door ypsilon.net AG, Vilbeler Landstraße 203, 60388 Frankfurt
 • Het boeken van charters en privévliegtuigen door PRO SKY AG, Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln

Wij maken u erop attent, dat FKB geen invloed heeft op de inhoud van deze aanbiedingen, en evenmin toegang heeft tot de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij verzoeken u daarom om zich bij vragen over privacybescherming direct te richten tot de desbetreffende aanbieder.

Voor de exploitatie van de website werken wij samen met een externe dienstverlener, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en hebben gecontracteerd conform het recht inzake gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden doorgaans zo lang opgeslagen als dit wettelijk is voorgeschreven, of noodzakelijk is ter nakoming van een overeenkomst of ter honorering van uw aanvraag, of in geval van toestemming, zo lang tot u uw toestemming heeft ingetrokken. Gegevens worden enkel gedurende een langere tijd opgeslagen, indien dit in ons gerechtvaardigd belang is en uw belangen hierbij niet overwegend zijn.

Bij het gebruik van persoonsgegevens die betrekking hebben op u als natuurlijk persoon, bent u gerechtigd tot het instellen van diverse vorderingen jegens ons uit hoofde van de privacybescherming. U heeft conform § 34 BDSG, art. 15 EU-DSGVO recht op informatie over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens en de herkomst ervan, de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie gegevens worden doorgegeven, en het doel van de opslag.

Bovendien heeft u onder omstandigheden conform § 35 BDSG, artt. 16 - 18 EU-DSGVO recht op het corrigeren, wissen of beperken (van de verwerking) van uw persoonsgegevens. U kunt tevens conform art. 20 EU-DSGVO eisen dat gegevens worden overgedragen aan een ander verantwoordelijk orgaan. 

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verder verwerken van uw gegevens, wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6 Iid 1 sub f EU-DSGVO). Voor zover wij uw gegevens niet voor marketingdoeleinden verwerken, dient hiertoe een grond aanwezig te zijn die voortvloeit uit uw bijzondere situatie. Vanaf de ontvangst van het bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens tijdens het dan volgende onderzoek niet verder verwerken en deze na het afsluiten van het onderzoek -indien het bezwaar gegrond is bevonden- wissen. (§ 36 BDSG, art. 21 EU-DSGVO).

U kunt de aan ons verleende toestemming voor het verwerken van de gegevens te allen tijde intrekken(art. 6 Iid 1 sub a EU-DSGVO); wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet verder, tenzij dit bij wet is toegestaan.

Een bezwaar of intrekken van toestemming laat de geoorloofdheid van de gegevensverwerking in het verleden onverlet.

Wij zorgen ervoor, dat de u toekomende rechten onmiddellijk en kosteloos worden nageleefd. Neem hiertoe a.u.b. contact op met ons of met onze privacy medewerker; u vindt onze contactgegevens aan het begin van deze privacyverklaring.

Tot slot heeft u conform art. 77 EU-DSGVO het recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Informatie over gegevensbescherming bij het verzamelen van gegevens van werknemers

I. Inleidende opmerkingen

Door u ingediende sollicitatiestukken en andere tijdens de sollicitatieprocedure verzamelde gegevens, die naar u persoonlijk als sollicitant te herleiden zijn, vallen onder de beschermde persoonsgegevens als bedoeld in art. 4 lid 1 van de EU Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de juridische bepalingen inzake privacybescherming. Conform het geldende recht inzake privacybescherming mogen uw persoonsgegevens enkel worden verzameld, opgeslagen, verspreid of gebruikt (gegevensverwerking, art. 4 lid 2 EU-DSGVO), indien de wet dit uitdrukkelijk toestaat of voorschrijft, of indien u rechtsgeldig toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 sub a juncto art. 7 EU-DSGVO). Het verwerken van uw persoonsgegevens is in het bijzonder toegestaan, indien dit noodzakelijk is voor de beslissing over het ontstaan van een dienstverband of, na ontstaan van het dienstverband, voor de uitvoering of beëindiging hiervan (§ 26 lid 1 van het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), de Duitse Wet Gegevensbescherming, art. 6 lid 1 sub b EU-DSGVO). Hetzelfde geldt, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke voor andere doeleinden dan het dienstverband, en er geen grond is om aan te nemen dat uw beschermwaardig belang als belanghebbende bij het uitsluiten van de verwerking of het gebruik zwaarder weegt (art. 6 lid 1 sub f EU-DSGVO).

Conform art. 4 lid 7 EU-DSGVO is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingsprocessen volgend uit uw sollicitatieprocedure ons bedrijf,

Flughafen Köln/Bonn GmbH, Heinrich-Steinmann-Str. 12, 51147 Keulen (Duitsland).

Voor alle privacy aangelegenheden kunt u zich te allen tijde richten tot de privacymedewerker van onze onderneming. Zie voor contactmogelijkheden de volgende pagina van onze website ( https://www.koeln-bonn-airport.de/serviceseiten/datenschutz.html).

II. Vorderingen uit hoofde van de privacybescherming

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u jegens de verwerkingsverantwoordelijke diverse vorderingen uit hoofde van de privacybescherming instellen. Conform § 34 BDSG, art. 15 EU-DSGVO heeft u recht op informatie over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens en de herkomst ervan, de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, en het doel van de opslag.

Bovendien heeft u onder omstandigheden conform § 35 BDSG, artt. 16 - 18 EU-DSGVO recht op het corrigeren, blokkeren of wissen van uw persoonsgegevens. Conform § 36 BDSG, art. 21 EU-DSGVO kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt tevens conform art. 20 EU-DSGVO eisen, dat gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Tot slot heeft u conform art. 77 EU-DSGVO het recht om bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

III. Sollicitatie op een vacature

Om u aan sollicitatieprocedures voor een bepaalde vacature te kunnen laten deelnemen, zijn de gebruikelijke en relevante sollicitatiestukken vereist, die ons inzage geven in uw persoonlijkheidsprofiel en uw kwalificaties. Wij gebruiken uw sollicitatiestukken principieel enkel voor de beslissing over het vervullen van de vacature, waarop u uitdrukkelijk heeft gesolliciteerd. Tijdens de sollicitatieprocedure kunnen wij in het kader van de informatievergaring verdere persoonsgegevens verzamelen, zowel bij u persoonlijk als uit algemeen toegankelijke bronnen of bij eerdere werkgevers of opleiders. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 sub b EU-DSGVO, § 26 lid 1 BDSG. Indien de sollicitatieprocedure niet resulteert in een dienstverband met u, zullen wij uw sollicitatiegegevens regelmatig wissen en vernietigen na het verstrijken van een termijn van zes maanden volgend op de definitieve afwijzing door u of door onze onderneming.

Indien de sollicitatieprocedure resulteert in een dienstverband zullen wij uw sollicitatiestukken, indien en voor zover nodig conform art. 6 lid 1 sub b EU-DSGVO, § 26 lid 1 BDSG, opnemen in uw persoonlijk dossier, om ter uitvoering van het dienstverband te beschikken over informatie over uw persoonlijkheidsprofiel en uw kwalificaties. Dit geschiedt, ongeacht of u een eventueel verstrekte toestemming later heeft ingetrokken. In dat geval worden uw sollicitatiestukken pas gewist en vernietigd na het verstrijken van een termijn van drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin uw dienstverband werd beëindigd.

IV. Open sollicitaties

Indien u een open sollicitatie indient, die geen betrekking heeft op een bepaalde vacature, kunnen wij uw sollicitatiestukken raadplegen bij de beraadslagingen over het vervullen van alle in aanmerking komende vacatures. Hiertoe kunnen wij uw sollicitatiegegevens in geautomatiseerde zoekfuncties ter beschikking stellen van geselecteerde beleidsmakers. Zodra uw sollicitatiestukken worden geraadpleegd in een procedure ter vervulling van een vacature, kunnen wij meer persoonsgegevens verzamelen, zowel bij u persoonlijk als uit algemeen toegankelijke bronnen of bij eerdere werkgevers en opleiders, teneinde uitgebreidere informatie te verkrijgen over uw persoonlijkheidsprofiel en uw kwalificaties. Wij zullen uw sollicitatiegegevens na het verstrijken van een termijn van één jaar na ontvangst van uw sollicitatie regelmatig wissen en vernietigen, echter niet dan nadat bij alle sollicitatieprocedures, waarin uw sollicitatiestukken zijn geraadpleegd, een termijn van zes maanden verstreken zal zijn na de definitieve afwijzing door u of door onze onderneming.

Indien de sollicitatieprocedure resulteert in een dienstverband zullen wij uw sollicitatiestukken, indien en voor zover nodig conform art. 6 lid 1 sub b EU-DSGVO, § 26 lid 1 BDSG, opnemen in uw persoonlijk dossier, om ter uitvoering van het dienstverband te beschikken over informatie over uw persoonlijkheidsprofiel en uw kwalificaties. Dit geschiedt, ongeacht of u een eventueel verstrekte toestemming later heeft ingetrokken. In dat geval worden uw sollicitatiestukken pas gewist en vernietigd na het verstrijken van een termijn van drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin uw dienstverband werd beëindigd.

Informatie over gegevensbescherming voor zakelijke klanten

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de juridische bepalingen inzake privacybescherming, in het bijzonder van de Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO, de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming, en het Bundesdatenschutzgesetz, BDSG, de Duitse Wet op de Privacybescherming. Uw persoonsgegevens mogen daarom enkel worden verzameld, opgeslagen, verspreid of gebruikt, indien de wet dit uitdrukkelijk toestaat of voorschrijft, of indien u rechtsgeldig toestemming heeft verleend.

Verantwoordelijkheid en contactpersoon

De verwerkingsverantwoordelijke (art. 4 lid 7 DSGVO) voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Flughafen Köln/Bonn GmbH, Heinrich-Steinmann-Straße 12, 51147 Keulen (Duitsland). U kunt zich bij vragen over privacybescherming te allen tijde wenden tot onze privacymedewerker via .

Overzicht van relevante dataverwerkingsprocessen

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel, indien en voor zover (1) dit noodzakelijk is ter uitvoering van overeenkomsten (art. 6 lid 1 sub b DSGVO), of (2) de gegevensverwerking noodzakelijk is ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de onderneming en er geen grond is voor de aanname dat uw beschermwaardig belang als belanghebbende bij de uitsluiting van de verwerking of het gebruik zwaarder weegt (art. 6 lid 1 sub f DSGVO), of (3) ter voldoening aan een wettelijke verplichting persoonsgegevens op een gerechtvaardigde wijze dienen te worden verwerkt (art. 6 lid 1 sub c DSGVO), of (4) u toestemming heeft verleend voor de desbetreffende verwerking (art. 6 lid 1 sub a DSGVO).

 • Verwerking van stam- en contactgegevens: Wij verwerken uw zakelijke contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer) ter nakoming van onze contractuele verplichtingen jegens u resp. de onderneming waarmee u een dienstverband heeft (art. 6 lid 1 sub b DSGVO).
 • Verwerking voor het onderhouden van zakelijke contacten: Wij verwerken uw zakelijke contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer) om zakelijk contact met u op te nemen en voor het onderhouden van zakelijke contacten. Dat valt onder ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO).
 • Verwerking in zakelijke documenten: Wij verwerken uw persoonsgegevens ook, wanneer deze voorkomen in zakelijke correspondentie, e-mails of andere documenten, die wij nodig hebben voor het afwikkelen van overeenkomsten met uw onderneming (art. 6 lid 1 sub b DSGVO).
 • Gegevensverwerking in het kader van de luchthavenveiligheid: Wij zijn conform de Duitse Wet inzake luchtverkeersveiligheid (Luftsicherheitsgesetz) wettelijk gehouden om enkel aan houders van dag- en/of veiligheidspassen toegang te verlenen tot de beveiligde zone. Hiervoor verwerken wij de door u bij de aanvraag verstrekte persoonsgegevens (naam, stam- en contactgegevens, doel van de toegang, onderneming waarvoor u werkt, overige details (laatste woonplaatsen en werkkringen)) uitsluitend voor het afhandelen van de aanvraagprocedure. De gegevens worden hiervoor o.a. doorgegeven aan de bevoegde lokale overheid.
 • Als onderdeel van onze zakelijke communicatie kunnen wij op onze server bestanden om te downloaden tot uw beschikking stellen. U ontvangt hiervoor per e-mail een link. Voor een persoonlijke en veilige toegang verwerken wij uw naam, e-mailadres, IP-adres en toegangstijd uitsluitend om de bestanden correct ter beschikking te stellen. Deze dataverwerking vormt ons overwegend, gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO).

U kunt op onze website bij onze registratie online afspraken inplannen, bijv. voor het aanvragen of afhalen van een veiligheidspas. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam, e-mailadres, afspraak) uitsluitend ter nakoming van onze quasicontractuele verplichtingen, resp. met het oog op ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub b, f DSGVO). In het kader van de beschikbaarstelling van het reserveringsportal werken wij samen met een door ons zorgvuldig geselecteerde opdrachtnemer, die in overeenstemming met de wettelijke vereisten conform art. 28 DSGVO (Duitse AVG) contractueel gehouden is om de bescherming van uw persoonlijke gegevens veilig te stellen.

Onze samenwerking met derde partijen/ondernemingen

Wij profiteren eveneens van de voordelen van de arbeidsverdeling, waarop onze maatschappij en zakenwereld zijn gebaseerd. Voor het onderwerp gegevensbescherming houdt dit in, dat wij niet alle gegevensbewerkingsprocessen intern uitvoeren, maar voor een deel samenwerken met externe dienstverleners.

 • Externe (IT-) dienstverleners, die wij als zog. verwerkers contractueel hebben verplicht tot de verwerking van gegevens conform onze voorschriften en instructies, en tot de omvangrijke bescherming van deze gegevens in technisch en organisatorisch opzicht.
 • Externe (IT-) dienstverleners, die op eigen verantwoording voor ons werken en die wij contractueel hebben verplicht tot de omvangrijke bescherming van deze gegevens in technisch en organisatorisch opzicht.

Doorgeven aan andere derden

De verzamelde persoonsgegevens kunnen bovendien aan bevoegde overheden en gerechten, evenals aan advocaten, accountants, belastingadviseurs, organisatieadviseurs en vergelijkbare, tot geheimhouding verplichte dienstverleners met een bijzondere vertrouwenspositie worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval enkel aan derden doorgegeven, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van de vermelde gebruiksdoeleinden en conform art. 6 DSGVO, § 26 lid 1 BDSG uit het oogpunt van gegevensbescherming is toegestaan.

Bewaren en wissen van uw gegevens

Wij wissen uw persoonsgegevens, als de bovengenoemde doeleinden voor de verwerking niet langer gelden, of als een eventuele toestemming werd ingetrokken, de wettelijke bewaarplichten verstreken zijn en er onzerzijds ook geen gerechtvaardigd belang meer is bij een verdere opslag van de gegevens.

Uw vorderingen en rechten in het kader van de gegevensbescherming

Indien en voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken, bent u gerechtigd tot het instellen van diverse vorderingen jegens ons uit hoofde van de privacybescherming. U heeft het recht, om

 • informatie te verlangen over de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens en de herkomst ervan, het doel van de verwerking, evenals de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens (art. 15 DSGVO, § 34 BDSG).
 • onder bepaalde voorwaarden van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, blokkeren of wissen (artt. 16 - 18 DSGVO, § 35 BDSG),
 • te verlangen dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (art. 20 DSGVO), evenals
 • een bezwaar in te dienen bij ons of bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit over de gegevensverwerking (art. 77 DSGVO).

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verder verwerken van uw gegevens, wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6 Iid 1 sub f EU-DSGVO). Aangezien wij uw gegevens niet voor marketingdoeleinden verwerken, dient hiertoe een grond aanwezig te zijn die voortvloeit uit uw bijzondere situatie. Vanaf het moment van ontvangst van het bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens, waarop het bezwaar betrekking heeft, tijdens het dan volgende onderzoek niet verder verwerken en deze na het afsluiten van het onderzoek -indien het bezwaar gegrond is bevonden- wissen. (§ 36 BDSG, art. 21 EU-DSGVO).

U kunt de aan ons verleende toestemming voor het verwerken van de gegevens te allen tijde intrekken (art. 6 Iid 1 sub a EU-DSGVO); wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet verder, tenzij dit bij wet is toegestaan.

Reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijven onverlet in geval van een gerechtvaardigd bezwaar en een intrekking.

Wij zorgen ervoor, dat de u toekomende rechten kosteloos en onmiddellijk worden nageleefd.

Vertegenwoordiger voor gegevensbescherming

Flughafen Köln/Bonn GmbH

Servicegebied van de website

Skyline

Einde van sectie: terug naar navigatie binnen de pagina